(poslední aktualizace 24.11.2007: 1648 hesel)
Protože slovník je zatím poměrně chudý, nabízí se několik odkazů na jiné slovníky a zdroje:
An Foclóir Beag  
An Gréasán Gaeilge - Cnuasach Conallach  
e-Dictionary of the Irish Language    
pota focal    
Fiontar: focal.ie    
Irish dictionary online    
Irish Identity  
Webster's Irish English Dictionary  
Foclóirín Ghaeilge Uladh le Panu Höglund  
Stór focal Fionlainnis-Gaeilge  
Wikitravel - Irish phrasebook    
Andrew Newland: Foclóir Gaeilge    
acmhainn.ie (Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta)  
acmhainn.ie (Oll-Liosta Téarmaíochta 2000-2005 NUA)  
pauker.at: Irisch Übersetzungsforum Wörterbuch    
lexicelt: Breatnais > Gaeilge; Gaeilge > Breatnais    
Cluais Albanach-Éireannach  
Gaelic-L Dictionary  
The School Gaelic Dictionary  
Gramadach Lexicon  
Cuirt an Mheán Oíche: Foclóir/Glossary  
Stór Focal Gearmáinise/Irische Vokabeln    
Foclóir Stairiúil na Nua-Ghaeilge (currently under reconstruction)  
lámhleabhar miondíola (Irish language in the retail industry)  
WordGumbo    
An Tobar: Tearmai Gaeilge don Earnail Phoibli  
Freelang    
IGGL1 DICT Gaeilge-English dictionary  
Foclóir Gaeilge-Rúisise  
Foclóir (Gaedhilg Uladh)  
Téarmaí Ríomhaireachta  

V tomto slovníku je možno hledat irská slova podle prvních dvou písmen, případně rolováním, a jejich jiné tvary a dále česká slova přes menu: úpravy - najít. U slov, kde je podezření na latinskou etymologii, je v posledním sloupci uvedeno příbuzné italské slovo.
V irštině se často mění nejen koncovky, ale ohýbá se i začátek slova. Zde je několik tipů, které by měly usnadnit hledání ve slovníku:
začíná-li slovo:zkus odstranit:
trojhláskou "bhf"dvojhlásku "bh"
některou z dvojhlásek "bh", "ch", "dh", "fh", "gh", "mh", "ph", "sh", "th"souhlásku "h"
některou z dvojhlásek "bp", "dt", "gc", "mb", "nd", "ng", "ts"první souhlásku
souhláskou "h" a samohláskousouhlásku "h"
souhláskou "n" a samohláskousouhlásku "n"
souhláskou "t" a pomlčkou"t-"

Použité zkratky vycházejí pro jistotu z latiny (genitivem se rozumí genitiv singuláru a plurálem nominativ plurálu, není-li uvedeno jinak):
adjaidiachtpřídavné jméno
advdobhriatharpříslovce
artaltčlen
conjcónascspojka
copan chopailcopula
dattuiseal tabharthachdativ
esclagallcitoslovce
gentuiseal ginideachgenitiv
nomtuiseal ainmneachnominativ
numuimhirčíslovka
pliolramnožné číslo
ppforainm réamhfhoclachpředložkové zájmeno
prepréamhfhocalpředložka
pronforainmzájmeno
sfainmfhocal baininscneachpodstatné jméno ženského rodu
singuathajednotné číslo
smainmfhocal firinscneachpodstatné jméno mužského rodu
svainm briatharthapodstatné jméno slovesné
tpaimsir caiteminulý čas
vbriatharsloveso
voctuiseal gairmeachvokativ

gadruhtvaryodkazcsit
apronkterý, kdo (vztažné zájm.)
a chlogcloghodin (v časových údajích)
a chreatúir !chudáku !
a gcuidjejich
a leanasleannásledující
abairvpřít. čas deirimříci, říkat, mluvit
abairt sf2věta
ábaltaadjschopenabile
abhainn sfpl aibhneachařeka
achconjale, avšak, nýbrž, až na
achtsm3pl achtannaustanovení, akt, zákonatto
acuppagu nich
ádhsm1štěstí
adhmadsm1dřevo, dříví
aduaidhadvze severu
aesm4pl aennajátra
aerfortsm1letištěaeroporto
áfachadvavšak
agprepv, u
ag cur ceist arcuirpoložit otázku
ag cur folacuirkrvácet
agaibhppagu vás
againnppagu nás
agamppagu mne
agatppagu tebe
aghaidhsf2pl aghaidheannatvář, přední strana, vzhled, průčelí, fasáda
agusconja, když, přičemž
agus a leithéida podobně
agus a leithéidíagus a leithéid
agus ar ailea tak dále
Aibreánsm1dubenaprile
aibreogsf2meruňka
aicippagu ní
aicmesf4třída, skupina
aiféalasm4lítost, politování, hanba
Aifreannsm1mše
aigeppagu něho
áilleachtsf3krása
aimsirsf2čas, počasí, (slovesný) čas
aimsir ghnáth chaiteminulý čas habituální
ainmsm4pl ainmneachajméno, křestní jméno, pověst, podstatné jménonome
ainnisadjmizerný
airpparna něm
airesf4
sm4
péče, pozornost
ministr
airgead sm1gen airgid, pl airgidpeníze, hotovost, stříbroargento
airgidadjstříbrný
aislingsf2sen, vidina
aistippasz ní
aistrighvposunout, stěhovat, překládat
aistritheoirsm3překladatel
áit sf2gen háite, pl áiteannamísto
aithnesf4známost
áitiúiladjmístní
álainnadjkrásný, hezký, milý
amsm3pl amannačas, (hudební) doba
amachadv
adj
ven, dále, pryč, nahlas
vnější, vyslovený
Amadán Aibreáinapríl
amárachadvzítra
ambasáid sf2velvyslanectvíambasciata
amháinadj
adv
jediný
jen, jedině
amharcvdívat se, podívat se
amharclannsf2divadlo
amhránsm1píseň
amuighadj, prepvenkovní, mimo, vně, venku, vnější
an Carghassm1půst
an Carghas ar an ólabstinence
an chéidcéadstoletí
an dá cheannceannoboje, dvě věci
An EoraipEvropaEuropa
an iomarcapříliš
an oíche sinoíchevčera v noci
an t-Aontas EorpachEvropská unie
analladvodtamtud
anannsm1ananas
aneasadvz jihu
aniaradvze západu
aníosadvzezdola
anlann sm1omáčka
an-mhaithadjvelmi dobrý
annpp, adviv něm, v tom, tam
annamhadjvzácný, řídký
anochtadvdnes v nocinotte
anoirädvz východu
anoisadvteď
anraithsm4polévka
anseoadvtady
ansinadvpotom, tam
anuasadvseshora
anuraidhadvloni
aoibhsf2úsměv, úšklebek
aoibh an gháiregáireúsměv
aoibhinnadjroztomilý, rozkošný, půvabný
Aoine
aoine
sf4pl Aointepátek
půst
aoissf2věk
aonnum
adj
jedna, jeden
jakýkoli, stejný
uno
aon cheann amháinamháinjen jedna věc
aon duine amháinamháinjen jedna osoba
aon duine déagnumjedenáct osob
aonadsm1jednotka
aontassm1unie
aostaadjletitý
arprepna, v
ar a dhéanaínejpozději
ar aiszpátky, opět
ar bithjakýkoli, žádný
ar chlévlevo
ar chor ar bithcor, ar bithvůbec
ar deireadhnakonec, za
ar dheisvpravo
ar éigeanstěží, sotva
ar fadcelkem, docela, zcela, úplně
ar feadhpo dobu
ar maidindnes ráno
ar meisceopilý
ár ndóthaindóthaindostatečně, dost
ar nósjako
ar siúlv průběhu, v pohybu, pokračující
arailepronagus araile
aránsm1chleba
árasán sm1byt
arbharsm1zrno, obilí, obilniny
arbhar milismilis(sladká) kukuřice
ardsm1
adj
výšina, návrší
vysoký, hlasitý
arduo
ardeaglaissf2eaglaiskatedrála
aréiradv
s
minulou noc, včera večer
minulá noc
aréir oíchearéirminulá noc
arísadvznovu, opět
arsavřekl
asppasz něho
asprepz
asaibhppasz vás
asainnppasz nás
asamppasze mne
asatppasz tebe
aspalsm1apoštol
astuppasz nich
athair smgen athar, pl aithreachaotecpadre
áthassm1štěstí, blaho
athbhliainsf3bliainnový rok
athbhreithniúsm1opakování, revize, přezkum
bacopis
bacsf1
v
překážka, zábrana
překážet, blokovat, zhatit
bacolo
BÁCBaile Átha Cliath
bacachsm1žebrák, tulák
bácáilv
sf3
péci
pečení
bachallsf2biskupská berla
bádsm1pl báidčlun
bagúnsm1slanina
bailesm4domov, město, osada
bailighvsbírat, hromadit, shromažďovat se
bainvvytáhnout, těžit, sbírat, trhat, sklízet, využívat, vyhrát, získat, sekat
baineannadjsamičí, zženštilý, změkčilý
bainnesm4mléko
baintsf2těžba, sběr, sklizeň, spojení, spojitost
báisteachsf2déšť, sprcha
ballsm1člen, úd, orgán, součástka, ploška
ballasm4zeďvallo
bánadjbílý, bianko, bledý, světlý, prázdnýbianco
bananasm4banán
barrsm1pl barravršek, špička, vrchol
barraíochtsf3nadbytek, příliš
barúilsf3myšlenka, míněníparabola
bássm1pl básannasmrt
batasm4hůlbastone
bata is bótharvyhazov
beacánsm1houba
beachsf2včela
beagsm1
adj
pl beaganna
malé množství
malý
beagáinín beagtrošička, trošičku
beagánsm1
adv
malé množství
trochu, poněkud
beagnachadvtéměř, málem
béalsm1ústa, ústí, otvor
bealachsm1cesta
béaloideassm1folklór
Bealtainesf4tinekvěten
beansfgen mná, pl mná, gen pl banženadonna
beannachtsf3požehnání, blahopřáníbenedizione
beannaighvžehnat, blahopřát
beársm1bar
bearnasf4mezera, přerušení
béicv
sf2

béiceacha
řvát, vřískat, hřímat
řev
beidhv
béiladjústní
béilesm4jídlo
béimsf2pl béimeannadůraz, úder, úhoz
beirvporodit, uchopit, držet, zatknout
beir archopit se, pochytit, chytit, zadržet
beirtnumdvě osoby
beosm4
adj
život, žití, živá bytost
živý, žijící, naživu
vivo
beoadvvůbec
beoirsfgen beorach, pl beorachapivobirra
b'fhéidirmožná, snad
bhív
bhíochbýval, bývali
bhuelno, inu, dobrá
vsv bheithbýt, existovat
bí ag lemít povinnost
biasf4strava, jídlovitto
bia maraplody moře
biabhógsf2reveň, rebarbora
bialannsf2restaurace, jídelna
bídeachadjmalinký, drobný
bileogsf2list, cedule, leták
binnadjsladký
binsesm4lavice ,lavička
bíonnbývá
bithsm3život, bytíbio
blassm1chuť, příchuť, přízvuk
bliainsf3pl blianta, blianarok
sfgen bó, pl ba, gen pl bókrávabue
bochtsm1
adj
chuďas
nuzný,chudý, potřebný
bodharadjhluchý
bodhránsm1ruční bubínek, hluchý člověk
bogv
adj
hýbat,míchat,změkčit,uvolnit
měkký, snadný, mírný
bolgsm1žaludek
bolgamsm1hlt
bonnsm1mince, medaile
bordsm1stůl, rada (sbor), palubabordo
bórdbord
bossf2dlaň
boscasm4bedna, skříňka, krabicescatola
bosca ceoilakordeón
bothánsm1chata, chatrč, bouda
bótharsm1silnice
bothógsf2chatrč, bouda
botúnsm1omyl, chyba
bradánsm1losos
bradán deataitheuzený losos
braithvcítit, prozradit, objevit, zamýšlet, jevit se
braith arvzáležet na
braitheann sé arzáleží na tom
brathann sé arzáleží na tom
breáadjskvělý, krásný
breac gealsm1pstruh, ryba
bréagsf2lež, klam
bréanadjsmrdutý, odporný, shnilý, nechutný, zkažený
breathnaighvdívat se, prohlížet
breithlásmnarozeniny
brísf4pl bríonnasíla, energie, význam, smysl
briatharsm1pl briathrasloveso, slovo
brioscasm4křehké tenké pečivo, suchar, biskvit
brisv
sf2
rozbít, zlomit, porazit, inkasovat
ztráta
brocailísm4brokolice
brógsf2bota
broimsm3
v
prd
prdět
brónsm1smutek, žal
bronntanassm1dárek
brúsm4tlak, mačkání, stress, modřina
brúighvtlačit, postrčit
bruscarsm1smetí, odpad, odpadky
buachaillsm3chlapec, mladík, milý, prodavač
buaighvvyhrát
buailvnarazit, zasáhnout
buail (le)vpotkat (koho, se s kým)
buainesf4trvání
bualadhsmgen buailte, pl buailtebouchání, setkání
buíadjžlutý
buidéalsm1lahevbottiglia
builínsf4veka, bochník
buíocánsm1žloutek, prvosenka
buíochassm1dík, vděk
bunsm1pl bunannazáklad, spodek, základna
bunacharsm1základ, nadace
bunachar sonraí ar ríomhairípočítačová databáze
buntáistesm4výhodavantaggio
buntússm1základ, základy
buntús caintezákladní konverzace
bunúsachadjzákladní
bussm4autobus
cá ?pron.kde?
cabáistesm4zelí, kapustacavolo
cabhairsfgen cabhrachpomoc
cabhraighvpomoci, pomáhat
cacsm3pl cacannavýkaly, lejno, trus
cácasm4pečivo, koláč, dort, moučník
cad ?pronco ?
caifesm4káva, kavárnacaffé
caighdeánsm1standard, norma
cailínsm4děvče
cailleachsf2čarodejnice, ježibaba, babizna
caillteadjztracený
cainneannsf2pórek
caintsf2pl cainteannařeč, mluvení, hovor, jazyk, promluvacanto
cairdínsm4akordeón
cairdiúiladjpřátelský
cairéadsm1mrkevcarota
cáissf2pl cáiteannasýrcaseina
Cáiscsf3gen. na CáscavelikonocePasqua
caisealsm1kamenná pevnost
caisleánsm1hradcastello
caithvstrávit (čas), vrhnout, obnosit, utratit, vystřelit
caitheamhsm1vyhazování, utrácení, spotřeba, opotřebení
caitheamh aimsiretrávení volného času
cálsm1zelí, kapustacavolo
camadjohnutý, křivý, nečestnýcambiare
camógaíochtsf3camogie (ženská obdoba hurlingu)
campasm4táborcampo
caochsm1
adj
slepec
slepý
cieco
caoganumpadesát
caomhnóirsm3patron, ochránce, opatrovník
caorasfgen caorach, pl caoirigh, gen pl caorachovcepecora
capallsm1kůňcavallo
carasmpl cairdepřítelcaro
cárb ?cá, iskde?
Carghassm1an Carghas
carrsm1pl carrannavůz, autocarro
carraigsf2pl carraigeachabalvan, skála
cártasm4kartacarta
cárta bordálapalubní vstupenka
cartlannsf2archiv, archivy
cássm1pl cásannapřípad
casachtsf3kašel
casachtachsf2kašlání
catsm1kočkagatto
cathsm3pl cathannabitva
cathain ?kdy ?
cathairsfgen cathrach, pl cathrachaměsto
cathaoirsfgen cathaoireach,
pl cathaioreacha
židle, trůn
cathúsmpokušení, svádění, lítost
cé ?pronkdo?, který?
cé is moite des výjimkou
ceachtsm3pl ceachtannalekce
céadnum
sm1
adj

pl céadta
sto
stovka, století
první
cento, recente
Céadaoinsf4středa
ceangailvvázat, připevnit, spojovat, šněrovatcingere
ceangalsm1spojení, vázánícinghia
ceannsm1gen cinn, pl cinn, ceanna
gen pl ceann, dat cionn
hlava, vrch, konec, střecha, blíže neurčená věc
ceann amháinamháinjedna (blíže neurčená) věc
céannaadjstejný
ceannaighvkoupit, podplácet
ceantarsm1oblast, kraj
ceapvmyslet, porozumět, vymyslet
cearcsf2gen circeslepice, ptačí samička
céard ?pronco?
ceartsm1
adj
právo, spravedlnost
správný, oprávněný
certo
ceart go leorv pořádku
ceartaighvopravit, napravit
ceathairnumčtyřiquattro
ceathrachanumčtyřicet
ceathrarnumčtyři osoby
ceathrúnum
sf
čtvrtý
čtvrť, čtvrtina, sloka, stehno
ceilvschovat, ukýt, zatajitcelare
céilesm4partner, druhcelare
ceiltsf2utajení, ukrytí
céimsf2pl céimeannakrok, stupeň, fáze, schod, postavení, hodnostcammino
ceirdsf2řemeslo, živnost, dovednost, obor
ceistsf2pl ceisteannaotázkaquestione
ceithrenumčtyři (počítání věcí)quattro
cén ?pron+artcé?který?
cén áit ?kde ?
cén chaoi ?jak ?
cén fáth ?proč?
cén t-am ?kdy ?
cén uair ?kdy ?
ceolsm1ceoltahudba
ceolchoirmsf2pl ceolchoirmeachakoncert
ceoltóirsm3hudebník, zpěvák, interpret
cheanaadvuž, předem
cheana féinadvuž, předem
chomhadvtak, jako
chomh ... letak ... jako
chomh fada leaž k
chomh luathjakmile
chomh maithtaké (stejně tak)
chonaicvfeic
chuaighvtéighšel
chualavclois, cluinslyšel
chucuppchuig, chunk nim
chugaibhppchuig, chunk vám
chugainnppchuig, chunk nám
chugamppchuig, chunke mně
chugatppchuig, chunk tobě
chuicippchuig, chunk ní
chuigprepk
chuigeppchuig, chunk němu
chuilegach uilekaždý
chunprepk, aby, pro
chun an fhírinne a ráabych řekl pravdu
ciallsf2gen céille, dat céillsmysl, zdravý rozum
ciapadhsmgen ciapthaobtěžování, trápení, obtíže
ciarógsf2brouk
cillsf2kostel, hřbitov, církev
cillíchilli
cineálsm1
adv
pl cineálachadruh, pohlaví, rod
poněkud
cinnvrozhodnout, určit
cinnteadjjistý, nesporný, rozhodnutý
cinnte dearfaúplně (naprosto) jistý
cíossm3pl cíosannanájem, nájemnécenso
cipínsm4zápalka, proutek
cistesm4fond, poklad, pokladna, truhla
cistinsf2pl cistineachakuchyň
cithsm3gen ceatha, pl ceathannasprcha
citseapkečup
ciúinadjklidný, tichý
ciúnassm1klid, ticho, mlčení
claíomhsm1pl claimhtemečgladio
clannsf2děti, ratolesti, potomstvo, rodina
claonsm1
adj
v
pl claonta

svah, sklon(y), zvrácenost
nakloněný, šikmý, zvrácený
svažovat se, sklánět se
clársm1deska, obsah, jídelní lístek, rejstřík, program, víko
clár an fhíonavinný lístek
cláraighvregistrovat, zaznamenat, zapsat
clasaiceachadjklasickýclassico
clésf4
adj
adv
levá ruka
levý
vlevo
cleassm1žert, trik
clisteadjchytrý
clósm4pl clónnatvar, vzhled, tiskací písmo, tištěné písmo
cló tromtučné písmo
clochsf2pl cloich, clochakámen
clogsm1hodiny, zvon, časomíra
cloicheánsm1kreveta
cloigeannsm1pl cloignehlava
cloisvtp chuala, sv cloisteáilslyšet
clóscríobhvpsát (na klávesnici)
clúsm4pověst, dobrá pověst, čest
cluainsflouka
cluainsf3přesvědčování, přemluvení, klam
cluassf2ucho, držadlo, řídítka
clubsm4pl clubannaklub
cluichesm4hra, utkání, zápas
cluinvslyšet
clúmhsm1peří, chmýří, srst, chlupy
cnaipesm4knoflík, tlačítko, korálek
cnámhsf2kost, jádro
cnósm4pl cnónnaořechnoce
cnó cócókokosový ořech
cnocsm1kopec
cnoc oighiroighearledovec
cnuasachsm1sbírka, portfolio
codailvspát
codladhsm3gen codlataspánek, spaní
cogadhsm1pl cogaíválka, boj
coicíssf2dva týdny, 14 dnů
coileachsm1kohout, ptačí samečekgallo
cóilissf2květák
coillsf2
v
les
porušit, vykastrovat
coinínsm4králík, králíčekconiglio
coinníollsm1podmínka, požadavek, záruka
coinsiassm3svědomícoscienza
coiresm4kotel
coirnéalsm1roh, plukovníkcorno
coisprepvedle
coiscvzabránit, zamezit, zakázat, zastavit, zabrzdit
cóisirsf2banket, party, hody
coláistesm4vysoká škola, kolejcollegio
colgsm1hněv, ostří, hrot, čepel, osten
comhaireamhsm1počítání
comharsasfgen comharsan, pl comharsana, gen pl comharsansoused
comharthasm4symbol, znamení, značka
comhrásm4pl comhráitekonverzace, hovor, povídání
compordachadjpohodlný, povzbuzující, spokojenýconfortabile
cónaísmgen cónaithe, pl cónaithebydliště, bydlení, domov
conas ?pronjak ?
consansm1souhláskaconsonante
contaesm4pl conthahrabství, okrescontea
corsm1pl coraobrat, příležitost, řada, zátah, výlov, rejdovák
corcachmočál, bažina
cossf2dat coisnoha
cosnochtaadjbosý
costassm1cena, nákladycosto
costasachadjdrahý, nákladnýcostoso
cosúil (le)adjpodobný
cothromaíochtsf3rovnováha, vyváženost
craicsf2pl craiceannazábava, legrace
craiceáilteadjbláznivý, ztřeštěný
craiceann a bhualadh lemilovat se s
crannsm1strom, stožár
craobhsf2pl craobhachavětev, mistrovství
crésf4pl créannahlína, půda, země, popel
créafógsf2hlína, půda, zem
créatúrsm1tvor, stvořenícreatura
creidvvěřit, domnívat secredere
cré-umhasm4bronz
críochnaighvkončit, dokončit
críochnúsmdokončení, koncovka
Críostaíochtsf3křesťanstvíCristianesimo
croísm4pl croíthesrdce, střed, jádrocuore
croíúiladjsrdečný, přívětivý
crossf2kříž, zákazcroce
crosairesm4křížovka, přechod, křížení
crosfhocalsm1křížovka
cruaadjtěžký, obtížný, krutý, hrubý, vytrvalý, neředěnýcrudo, crudele
cruinnighvsv cruinniúsbírat, hromadit, shromažďovat se
cruinniúsmshromáždění, shromažďování, setkání, schůze, sbírka
sm4gen con, pl cúnna, gen pl conohař, chrtcane
cuairteoirsm3návštěvník
cuansm1pl cuantapřístav, zátoka, útočiště
cuidsf3gen coda, pl codannačást, díl, trocha, kus, nepočitatelné množství, prostředek obživy
cuideachtasf4společnost, firma, zábava
cúignumpětcinque
cúigesm4provincie
cúigearnumpět osob
cúigiúnumpátý
cuimhinsis cuimhin liom
cuimhnesf4paměť, vzpomínka
cuimsesf4nadbytek, výjimečné množství, přílišnost
cúinnesm4roh, kout, zatáčkacanto
cuirvdát, umístit, pohřbít, zasít, položit, poslat, pršet
cuir ceist arpoložit otázku
cuireadhsm1pozvání, host
cúirséadcuketa
cúissf2pl cúiseannapříčina, důvodcosa
cúlaránokurka
cumasf4
adj
tvar, vzhled
stejný
cúnamhsm1pomoc
cúngadjúzký, těsnýangoscia
cúplasm4pár, dvojčata, několikcoppia
cur síospopis
cúramachadjpečlivý, pozornýcura
cúrsasm4pl cúrsaíběh, kurs, popis cesty, okruhcorso
cúrsaí biacúrsazáležitosti jídla (stravy)
cúrsaí reathacúrsaběžné záležitosti, aktuality
cúrsaí spóirtcúrsasportovní záležitosti
cúthailadjskromný, nesmělý, ostýchavý
conjkdyby
do + a
dadapron(sm4)nic, cokoli
daicheadnumčtyřicet
daidísm4táta
dála an scéilmimochodem
dalladj
sm1
v
slepý, oslepený
slepec
oslepit, oslnit
daltasm4žák, učedník
damáistesm4škoda, poškození
damhsóirsm3tanečník
dánsm1pl dántabáseň, osud, um, nadání
dánaadjdrzý, smělý
daoibhppdovám
daoine gan baileduinelidé bez domova
daoradjdrahý
dár gcionnnásledující, příští, další (v minulosti)
dar lepodle názoru
daranumdruhý
dáréagnumdvanáct osob
dathsm3barva
dathúiladjbarevný, pohledný
deppdejeho
deprepz, předložka 2. pádu
sden
Diaboha
Dé CéadaoinCéadaoinstředa, ve středu
Dé DomhnaighDomhnachneděle, v neděli
de gnáthobvykle
Dé hAoineAoine(v) pátek
Dé LuainLuan(v) pondělí
Dé MáirtMáirt(v) úterý
de réir a chéilekrok za krokem, postupně
Dé SathairnSatharnsobota, v sobotu
deacairsf
adj
gen deacra, gen pl deacra
pl deacra
obtížný
deacair le rátěžko říci
deá-ghuídobré přání
déanvtp rinne, sv déanamhdělat, udělat, provádět
déanachadjposlední, pozdní
déanaísf4pozdní doba, opožděnost
déanamhsm1dělání, zhotovení, výroba
déantaadjdéanúplný, plně kvalifikovaný, udělaný
Déardaoinsm4(ve) čtvrtek
dearfasm4jistý, prokázaný, jednoznačný
dearmadv
sm1
zapomenout, přehlédnout
zapomětlivost, opomenutí, chyba
deartháirsmgen dearthár, pl dearháireachabratr
deasadjhezký, milý
deasadjvpravo
deatachsm1kouř, dým
deichnumdeset
deichiúnumdesátý
deichniúrnumdeset osob
deilfsf2pl deilfeannadelfíndelfino
deirvabair
deireadhsm1pl deiríkonec, závěr, záď
Deireadh Fómhairříjen
deireadh seachtainekonec týdne
deirfiúrsf4gen deirféar, pl deirfiúrahcasestra
deirimvabair
deissf2možnost, příležitost, pravá strana
deisceartsm1jih
den scothvýborný, výběrový, skvělý (doslova: "vrcholný")
deochsfgen dí, pl deochannanápoj
deochanna meisciúlaalkoholické nápoje
deoirsf2pl deora gen pl deorslza
dhánumdva, dvě (počítání věcí)
dippde, do
Diasmgen Dé, pl Déithebůh
diaidhpreppo (časově)
diaidh sinpo tom, potom
dialannsf2diář, deník
díbhppdevás
dídeansf2útulek, útočiště
difriúiladjodlišný, různý, rozličný
dínnppdenás
dinnéarsm1oběd
dinnseanchassm1topografie
díobhppdejich
díolv
sm3
prodat, vydat
prodej, platba, dostatek
díomppdemne
díomásf4zklamání
díotppdetebe
díreachadj
adv
rovný, přímý
rovně, přímo, právě
diretto
diúilicínsm4slávka
dlísm4pl dlíthezákon
dlíodóirsm3právník
dlúthdhioscasm4kompaktní deska, CD
doprepk, předložka 3. pádu
doprontvůj, tvoje (jedn. číslo)
ppdojemu
numdva
dobharchúsm4vydra
dóchassm1naděje
dochtúirsm3doktordottore
dóibhppdojim
doicheallsm1nechuť, nehostinnost, špatný pocit, svinstvo, nelibost
dóighsf2způsob, metoda, stav, pravděpodobnost
doiredubový háj
dolsm3gen dola, pl dolapast, léčka, smyčka, zátah
domppdomně
domhansm1svět, Země
Domhnachsm1neděledomenica
donpron+artdok, předložka 3. pádu (s urč. členem)
dondo + an
donaadjšpatný
donnadjhnědý
dorassm1pl doirsedveře
dorchaadjtemný, tmavý
dóthainsf4dostatek
drámaíocht sf3dramadramma
droch-chasachtachtěžký kašel
drochfhearfearšpatný člověk
droimsm3pl dromannazáda, hřbet, revers
dromaadjhřbetní, páteřní
duaissf2pl duaiseannaocenění, cena, odměna
dubhadjčerný
dúilsf2přání, očekávání, záliba, touha
duillesm4list
duinesm4pl daoinečlověk, osoba
duine amháinamháinjedna osoba
dúinnppdonám
dúirtvabair
dúisighvvzbudit (se), probudit (se)
duitppdotobě
dulsm3odchod, způsob, styl
dúnv
sm1
sv dúnadh
pl dúnta
zavřít, uzavřít, zmlknout, zapnout (knoflíky)
pevnost
dúnadhsmgen dúntazavření
dúntaadjzavřený
eachtrasf4příhoda, událost, zážitek, historka
éadsm3žárlivost, závist
éadachsm1pl éadaítkanina, látka, oblečení, šaty
eadraibhppidirmezi vámi
eadrainnppidirmezi námi
eaglasf4obava, strach
eaglaissf2kostel, církevecclesià
éansm1pl éinpták
Eanáirsm4ledengennaio
earrachsm1jaro
éascaadjsnadný, hbitý, pohotový
eascainesf4kletba, klení
easpagsm1biskupvescovo
eatarthuppidirmezi nimi
éigeansm1síla, násilí, znásilnění, donucení
eileadj, adv, pronjiný, další
éirísm4stoupání, svah, vzestup
éirighvsv éirívyvstat, vzejít, vzniknout, stát se, vstát, zvednout seerigere
éirigh levuspět
éistvposlouchat, slyšet, věnovat pozornost
éisteachtsf3slyšení, slyšitelnost, akustika
eitilvletět
eitiltsf2let
eitleánsm1letadlo
eitneachadjetnický
eolaíochtsf3věda
éolaíocht pholaitiúlpolitologie
eolassm1informace, znalost
fadsm1délka, trvání, vzdálenost
fadaadjdlouhý
fadhbsf2pl fadhbannaproblém
fadóadvdávno, před dlouhou dobou, jednou za čas
fágvopustit, zanechat, odjet
fágthaadjzbylý
faicsf4nic
faighvtp fuair, sv fáildostat, dostat se, obdržet, získat, najít, vynalézt
fáilvfaigh
fáilte a chur roimhcuirvítat
fainic!pozor!
fáinleogsf2vlaštovka
fanvzůstat, setrvat, čekat
fanachtsm3čekání, zůstávání
faoippfaoipod ním
faoipreppod, o, do (časově), do (méně než), kolem, vedle
faoi cheiltceiltschovaný, tajně
faoi gheasageiszačarovaný, zakletý
faoi láthairv současné době, v této chvíli
faoinfaoi an
faoin gcéadprocento, ("ze sta")
faoitínsm4treska
faraorškoda, bohužel, běda
farraigesf4moře
fásv
sm1
růst
růst
fás-aon-oíchehouby ("roste jednu noc")
fáthsm3pl fáthannadůvod, příčinavate
feabhassm1zlepšení, znamenitost
Feabhrasf4únorfebbraio
féachvdívat se, podívat se, vidět, pozorovat
feadhsm3délka, rozsah, trvání
fearsm1pl firmuž
Fear BuíOranžista
fear sneachtasněhulák
feargsf2gen feirge, dat feirghněv, podráždění
feargachadjrozzlobený, vzteklý, zanícený
fearradjmaithlepší
féasógsf2vous
féastasm4hostina, banketfesta
feicvtp chonaic, sv feiceáilvidět, vyhlížet, zdát se
féidirsmožnost, schopnost
féilesm4pl féiltesvátek, slavnost, oslava, pohostinnost
féileacánsm1motýl
féiliresm4kalendář
féilte na blianasvátky a volné dny
féinpron, advvlastní, sám, osobně
feoilsf3gen feola, pl feoltamaso
fiasm4pl fiannajelen
fiachsm1gen fiaigh, pl fiacha, gen pl fiachvrána, havran
fiaclóirsm3zubař
fiafraigh devptát se na
fialadjšlechetný, stědrý
fichenum(sm)pl fichidí, fichiddvacet
filíochtsf3poezie, verš
fillvobrátit (se), otočit (se), vrátit se, jít zpátky
fíonsm3pl fíontavíno
fíon gealbílé víno
fíonchaorsf2vinný hrozen
fionnadjsvětlý, světlovlasý
fionnuaradjchladný
fiontarsm1riziko, spekulace, podnikání
fioradj
sf2
opravdový, skutečný
pravda
vero
fíorcharasmcaraopravdový přítel
fiossm3gen feasaznalost, informace
fírinnesf4pravda
flaitheassm1pl flaithiskrálovství, panování
flichshneachtasm4mokrý sníh, déšť se sněhem
fliuchv
adj
vlhčit, namočit
vlhký
fliuchadhsmgen fliuchtazmáčení, plavení, zaplavení
focalsm1slovo, poznámkavocale
foclóirsm3slovníkvocabolario
foghraíochtsf3výslovnost, fonetika
foinsesf4zdroj, pramenfonte
foireannsf2gen foirne, pl foirnekádr, pracovníci, družstvo
foirgneamhsm1budova
fómharsm1podzim
fonnsm1nutkání, nálada, chuť, rozpoložení, ladění, nápěv
fonn abhailetouha po domově
fósadvještě, přece jen, nicméně
freagairvodpovědět, reagovat
freagrasm4odpověď
fréamhsf2pl fréamhachakořen, původ
freastailvchodit do, navštěvovat, účastnit se, pečovat
freisinadvtaké, rovněž
frogsm1pl frogannažába
fuaimsf2pl fuaimeannazvuk
fuairvfaigh
fuairesf4chlad
fuaradjchladný
fuathsm3pl fuathannanenávist, zášť, odpor
fúibhppfaoipod vámi
fuilsfgen fola, pl folakrev
fuílleachsm1zbytky, přebytky
fúinnppfaoipod námi
fuinneamhsm1energie, hybná síla, podnět
fuinneogsf2okno
fuisceuisce beatha
fúithippfaoipod ní
fúmppfaoipode mnou
fútppfaoipod tebou
fúthafúthu
fúthuppfaoipod nimi
gabhasm4pl gaibhnekovář
gabha dubhkovář
gachadjkaždý
gach aon áitvšude
gach duinekaždý (člověk)
gach éinnekaždý
gach uilekaždý
gach uile áitvšude
gadaísm4zloděj
gaeligeoirsm3irštinář (irsky mluvící)
gáirsf2
v
pl gártha
křik, řev, pověst, fáma
smát se, křičet, řvát
gáir mholtamoladhprovolání slávy, ovace
gairdínsm1zahradagiardino
gáiresm4smích
gairidadjstručný, krátký
galántaadjkrásný, elegantní, noblesní, šlechetnýgalante
galfsm1golf
Gallsm1cizinec
gaolsm1pl gaoltapříbuzný, příbuzenství, vztah
gaosánsm1nos
gaothsf2vítr
garsm1pl garannapřízeň, dobrá služba, užitek, blízkost
garbhadjhrubý, nerovný, drsný
gardasm4stráž, strážný, policistagarda
gasógsf2skaut (chlapec)
gasóga na maramořští skauti
gealadjjasný, zářivý, bílý
gealacánsm1bílek
gealachsf2Měsíc (těleso)
geallsm1pl gealltasázka, slib
gealtsf2gen geilteblázen, šílenec
gealt-teachbláznivý dům
gearánsm1stížnost
gearrv
adj
sekat, řezat, uložit (trest), účtovat, zkrátit, krájet, uvalit, ubrat, strhnout
krátký, blízký
gearrcachsm1ptáčátko, bažant
gearrscéalsm1pl gearrscéalta(krátká) povídka
geatasm4brána, vrata
geimhreadhsm1pl geimhrízima
geissf2pl geasakouzlo, prokletí
giúissf2pl giúiseannajedle, smrk
glacvpřijmout, vzít, dostat, chytit (nemoc)
glanv
adj
adv
čistit, odstanit
čistý, čirý, přesný
dočista, naprosto, zcela
glaoighvvolat, zvolat, křičet, zatelefonovat
glasadj
sm1
zelený, šedý
zelenáč
glasrasm4pl glasraízelenina
gleannsm3pl gleanntaúdolí, soutěska
gleosm4pl gleonnahluk
gleoiteadjkrásný, roztomilý, rozkošný (dítě)
gliomachsm1humr
gloinesf4sklenice
glórsm1pl glórthahlas
gluaiseachtsf3pohyb, hnutí
gluaisteánsm1auto
gnáthsm1pl gnáthazvyk, obyčej
gnósm4pl gnóthaíúkol, záležitost, podnikání, zaměstnání, obchod
gnóthachadjzaneprázdněný
goconjže
go bráchadvkdy, někdy, nikdy, navždy
go breáadvskvěle
go ciúinklidně
go deashezky
go deonavždy, někdy, kdy, nikdy
go diantvrdě (pracovat), intenzivně
go díreachadvprávě, hned, docela, rovnou
go donašpatně, těžce
go donaadvšpatně
go dtíaž, dokud, k, až k
go fialšlechetně, štědře
go fóillještě, chvíle, na chvíli
go fóillínna chviličku
go glórachnahlas
go hálainnkrásně
go han-mhaithvelmi dobře
go hannamhzřídka
go hiontachadvnádherně
go holcadvšpatně, mizerně
go huaigneachosaměle
go huileúplně, zcela, včetně
go léiradvcelek, všechno, všichni, zcela
go leordost, mnoho, dostatečně
go luathbrzy, časně
go maithadvdobře
go minicadvčasto
go mórvelmi, značně
go sámhdobře, hluboce, klidně
go tapaidhadvrychle
gogallach gékejhání husí
goidsf3
v
gen gadakrádež
krást
gormadjmodrý, černé pleti
gortsm1pole
gortasm4hladomor, hlad
gortaighvsv gortúporanit, zranit
gortaitheadjzraněn
gortúsmgortaighzranění
grásm4miláček, láska
grabhógžížala
gráinsfgen gránachzhnusení, odpor
gramadachsf2mluvnice
gránnaadjohavný, ošklivý
greadadhsmgen greadtatleskání, klepání, šlehání, bušení, dupání
Gréigissf2
adj
řečtina
řecký
griansf2gen gréine, dat gréin, pl griantaslunce
groíadjsilný, statný, velkýgrosso
gruaigsf2vlasy
guísf4pl guíonnamodlitba, prosba
gúnasm4ženské šaty
gurcopisže
gurbcopiskéž
hanlasm4rukojeť
hatasm4klobouk
hipitéissf2domněnka
hurlamabocsm4zmatek
iprepv, do
i gcónaíadvvždy, stále, navždy, neustále, stále ještě
i lár na tuaithena venkově, v přírodě
i mblianaletos
i meascuprostřed, mezi
i ndiaidhpo (časově)
iadprononi, je
iargúltaadjizolovaný, odlehlý, zaostalý
iarr arvpožádat o, říci si o, říci, aby
iarraidhsfgen iarrata, pl iarrataíchtění, žádání, usilování
iartharsm1západ
iascsm1
v
gen éisc, pl éiscryba
lovit ryby
pesce
iascachsm1rybolov
idirprepmeziinter-
idirlíonsm1internet
ifreannsm1peklo
imsmgen ime, pl imeannamáslo
imeachtsm3imighchůze, odchod, odjezd, obrat, pomíjení, opuštění, odbyt, plynutí času
imighvsv imeachtjít, odejít, odjet, zmizet, utéci
imirvhrát (sport)
imircesf4emigrace
imnísf4starost, obava, znepokojení
inprepi
in aice levedle
in amvčas
in aon chorcorvůbec (v záporu)
in éineacht lespolečně s
inain + a
ina dhiaidh sinpříští
iníonsf2pl iníonachadcera, dívka, slečnaindigena
inissf2gen inse, pl insíostrov
inis (do)vříci, vyprávět, povídat, prozradit (někomu)
innéadvvčera
innéacssm4pl innéacsannaindexindice
inneallstroj, motor
inniuadvdnes
intippiv ní
íocvplatit
iógartsm1jogurt
iománaíochtsf3hurling (druh kopané)
iomlánadjcelkový, úplný
iompaighvotočit, převrátit
iompairvnést, přepravit, chovat se
iompúsmkonverze, obrácení, obrat
ionaibhppive vás
ionainnppiv nás
ionamppive mně
ionasgoaby
ionatppiv tobě
iontachadjnádherný, úžasný, překvapující, výjimečný
iontassm1div, zázrak, úžas, údiv
iontas na n-iontaskupodivu, div divů
iontuppiv nich
irissf2časopis
iriseoireachtsf3novinářství, žurnalistika
iscopje
isconjagusa
is ar aileagus ar ailea tak dále
is cuimhin liompamatuji si
is cumacumanezáleží
is deiseadjnejkrásnější
is fearradjnejlepší
is giorraadjnejbližší
is measaadjnejhorší
is óigeadjnejmladší
is sineadjnejstarší
ísealadjnízký, malý, tichý
ispínsm4párek, klobása
isteachadj
adv
teachvstupní
dovnitř
isteach nó amachdovnitř nebo ven
istighadj
adv
vnitřní
vevnitř
ithvsv ithejíst, žrát, živit se
Iúilsm4červenecluglio
smgen lae, pl laethantaden
labhairvmluvit
lachasfgen lachan, pl lachain, gen pl lachankachna
laethanta saoiredovolená, prázdniny
laethúiladjdenní, každodenní
lagadjslabý
Laidineachsm1
adj
latina
latinský
latino
láidiradjsilný, energický, mocný
laistiar dezápadně, za (místně)
lámhsf2dat láimhruka, paže, rukopis
lánadj
sm1
plný
doplnění, naplnění, plnost, doplněk
laochsm1gen laoich, pl laochraválečník, bojovník, hrdina, soutěžící
lársm1střed, prostředek
lasvsv lasadhzapálit, vznítit, rozsvítit, červenat se
lasadhsmlaszapálení, červenání
lepreps, vedle, od (autorství), po dobu
le (+ imperativ)aby
le chéilecéilespolu (navzájem), společně
le déanaíposlední dobou, nedávno
le fadanadlouho
le fáilfaighk dispozici
leabasfgen leapa, pl leapachapostel
leabharsm1knihalibro
leabhar nótaínotebook
leabharlannsf2knihovnalibreria
leacsf2plochý kámen, kamenná tabule
leac oighiroighearled
leadránachadjnudný
leagvporazit, povalit, pokácet, spustit, shodit
leagthapokácený
léamhsm1pl léamhačtení
léamhthuiscintčtení a porozumění
leanvnásledovat, sledovat, pokračovat
leanbhsm1pl leanaídítě
leannsm3pl leanntapivo
leann dubhstout
leapasfpl leapachapostel
leatpples tebou
leathsf2dat leithpolovina, půl
strana, část, směr
leathanachsm1strana v knize, stránka, list
leathógsf2platýz
leathuairsf2půlhodina
léipples ní
léighvčístleggere
leigheassm1pl leigheasannalék, náprava
léimsf2
v
pl léimeanna
skok, skákat
leipreachánsm1kouzelný skřítek (mužského pohlaví)
leispples ním
léitheoireachtsf3četba, čtení
leitíssf2salát
lenale + a
lenárle + árs našimi
leopples nimi
liamhássm1pl liamhásašunka
liathadjšedý, šedovlasý
libhpples vámi
linnpples námi
líofaadjplynný, plynulý, hladký, ostrý
liompplese mnou
líomóidsf2citrónlimone
líonv
sm1
vyplnit, naplnit, zaplnit, zalít
doplněk, plný počet, naplnění; len; síť
líon lánplný, přeplněný
lionnsmgen leanna, pl lionntapovaha, letora, temperament
lionn dubhmelancholie, deprese
liossm3gen leasa, pl liosannakruhová pevnost, val
liostasm4seznam, soupis, inventář
litirsfgen ltreach, pl litreachadopis, písmenolettera
litrighvhláskovat
liúsm4řev, vřískot, křik
lochsm3pl lochannajezerolago
logainmsm4pl logainmneachamístní jména
lonsm1pl lontakos
lónsm1pl lóntaoběd, potraviny, zásoby
lon dubhkos
longsf2loď, plavidlo
luaitheadjdřívější, dříve
Luansm1pl Luantapondělílunedí
luathadjbrzký, rychlý
luísm4ležení, uložení, poloha, sklon
luí le chéile milovat se spolu, spát spolu
Lúnasasm4srpenluna
lúthchleasaísm4atlet
conjkdyž, jestliže
macsm1syn, chlápek, člověk
mac léinnstudent
madrasm4pes
madra uiscevydra
magadhsm1výsměch
maidinsf2pl maidineacharánomattina
máinséarsm1betlém, jesle
Máirtsf4úterýmartedí
maisesf4
adv
ozdoba, krása
opravdu
maisighvzdobit, ilustrovat
maithadj
sf2

pl maithe
dobrý
dobro, dobrota
maithesf4dobro, dobrota
maitheassf3dobro, dobrota
málasm4vak, sáček
mála taesáček čaje
mamaísf4máma
manglamsm1míchanice, koktejl
manglam cloicheáncloicheánkrevetový koktejl
mangósm4mango
mapasm4mapamappa
marprep
conj
jako
jak, protože
mar gheall airproto, v důsledku toho
mar seotakto, jako toto
mar shamplasamplanapříklad
mar sintakto, jako tamto
marcsm1pl marcannaznámka, značka, cílmarca
margadhsm1pl margaítrhmercato
Mártasm4březenmarzo
maslasm4urážka, nadávka
matamaiticsf2matematikamatematica
máthairsfpl máthar, máithreachamatkamadre
meacansm1hlavní kořen
meacan biataisčervená řepa
méadsmnožství, počet
mealbhacánsm1melounmelone
mealbhacán uiscevodní meloun
meánsm1střed, průměr
Meán Fómhairfómharzáří
meánaoissf2středověk
meánaoiseachadjstředověký
meánaostaadjstředního věku
méarsf2prst
measv
sm3
myslet, ocenit
úcta, vážnost
meascvmíchat
meataadjneduživý, slabý, ustrašený, zbabělý, bezpáteřný
méileachsf2mekot, mečení, klábosení, remcání
meisciúiladjopojný, intoxikující, alkoholický
Meitheamhsm1červen
sfgen míosa, pl míonnaměsíc (kalendářní)mese
mí na Nollagprosinec
milsf3gen mealamedmiele
milisadjmilsladký
milseogsf2miliszákusek
miongháiresm4úsměv (malý smích)
miseansm1mise, poslánímissione
moadjmůj, moje, moji
adjvětší
moillsf2pl moilleannaprodlení, zpoždění, zábrana
móinsf3gen móna, pl móinterašelina
molvchválit, doporučit
moladhsmgen molta, pl moltaíchvála, doporučení, návrh
monarchasf3gen monarchan, pl monarchanatovárna
móradjvelký
mórán (+ genitiv)sm1mnoho, hodně
mothúsmcítění, vnímání, vědomí, cit, pocit
múchvhasit, zhasnout, vypnout
muileannsm1pl muiltemlýnmulino
muinéalsm1gen muinil, pl muinilkrk (zvenku)
múinteoirsm3učitel
muintirsf2pl muintireachalid, lidé, pospolitost
muirsf3gen mara, pl maramořemare
muiseesclno, hm
muise, mhuisedobrá, věru, ba pravda
muisiriúnsm1pl muisiriúinhouba
mustardhořčice
conjnež, ani
na flaithisflaitheasnebesa
nachzápor v otázce
náidnumnula
náiresm4hanba, ostuda
naoinumdevět
naomh [nejv, níov]sm1
adj
svatý
svatý
naonúrnumdevět osob
naoúnumdevátý
nárže ne
nathairsfgen nathrach, pl nathrachahad
neamhsf2gen neimhenebesa
neamhghnáchadjneobvyklý, mimořádný
neartsm1síla, spousta
neodrachtsf3neutralita
n'fheadarrád bych věděl
zápor před slovesem
ní gearánta domnemůžu si stěžovat
nighvmýt, čistit
nimhsf2nimheannajed
nimheadjjedovatý
níorzápor před slovesem v minulém čase
níos fearrlepší
níos gaireblíže
níos giorrabližší
níos lúmenší, méně
níos measahorší, hůř
níos móvíce, přídavek
níos óigemladší
níos sinestarší
conjnebo
nóchanumdevadesát
nodsm1legenda křížovky, nápověda, zkratka
nóiméadadv
sm1
na chvilku
minuta, chvilka
Nollaigsfgen Nollag, pl Nollaigívánoce, prosinec
nóssm1pl nósannazvyk, tendence
nuachtsf3novinka, zprávynuovo
nuachtánsm1noviny
nuairconjkdyž, zatímco, kdykoli
óprepod
ó dheasadvna jih
ó shinpřed (nějakým časem), od té doby
ó thuaidhadvna sever
obairsf2gen oibre, pl oibreachapráceopera
obair bhailebailedomácí úkol
ochtnumosm
ochtarnumosm osob
ochtónumosmdesát
ochtúnumosmý
ocrassm1hlad
ógadj
sm1
mladý, mladší
mladý člověk
oibrí sóisialtasociální pracovník
oibrighvpracovat, být v provozu, být v platnosti
oibrigh amachvypracovat
oíchesf4pl oícheantanoc
oifigsf2úřadufficio
oifig thastilcestovní kancelář
oighearsm1sníh
oileánsm1pl oileáinostrov
oinniúnsm1cibule
óiradjzlatý, ze zlata
oireadsmnožství
oirthearsm1východoriente
ólv
sm1
pít, opíjet se
pití, nápoj
olcadjšpatný, zlý
ollscoilsf2pl ollscoileannavysoká škola
óltaadjvypitý, opilý
ónó + an
onóirsf3čestonore
órsm1zlatooro
oraibhpparna vás
orainnpparna nás
oráistesm4
adj
pomeranč, oranž
oranžový
arancio
ordsm1pořádek, pořadí
perlík
ordaighvobjednat, nařídit, předepsat
ordúsmobjednávka, rozkazordine
orlachsm1pl orlaícoul, palec
ormpparna mně
ortpparna tobě
orthu pparna nich
osprepnad, přes, výše
os cionnnad, více než
os comhairpřed (místně)
oscailvsv oscailtotevřít, rozvázat, odemknout
oscailtsf2oscailotvírání
ospidéalsm1nemocnice
óstánsm1hotel
otharsm1pacient
otharcharrsm1pl otharcharrannasanitka
otharlannsf2nemocnice (zastaralé), ošetřovna
págánachsm1
adj
pohan
pohanský
pagano
paidirsf2modlitba
páircsf2pl páirceannaparkparco
páistesm4pl páistídítěpaggio
pápasm4papežpapa
paróistesm4farnostparrocchia
pastasm4těstovinypasta
peacasm4hříchpeccato
peannsm1peropenna
péassm4pl péaspolicista
peatasm4mazlíček
peilsf2fotbal
peil Ghaelachirský fotbal
péitseogsf2broskev
piansf2gen péine, pl piantabolest, bolení
pícesm4bodec, hrot, vidle, špička
pictiúrsm1obraz, malba, výjev, film, kino
pinginsf2pl pinginí, pinginepence
piobarsm1pepř, zelená paprikapeperone
piobar deargčervený pepř
piongainsf2tučňák
piontasm4pinta
piorrasm4hruškapera
píosasm4kus, trochapezzo
piseánsm1pl piseannahrách
piseanna talúntalamhburské oříšky, arašídy
pizzasm4pizza
plumasm4švestka
plúrsm1mouka
poblachtsf3republikarepubblica
pócasm4kapsa
pógv
sf2
políbit
polibek
poitínsm4samohonka z brambor ("hrnek")
pollsm1
v
díra, jáma, otvor
proděravět
pónairesf4fazole
poncsm1pl poncannabod, tečkapunto
Poncánsm1Yankee
popcheolsm1populární hudba
portsm1přístavporto
pórtarsm1porter, tmavé pivo
postsm1pošta, pracovní místoposta, posto
potasm4hrnec, kořenáč, džbán, nočník, kotlík
prátasm4pl prátaíbrambor
príomhbhéilesm4béilehlavní jídloprimo
príomhchathairsm1cathairhlavní městoprimo
puballsm1stan
putógsf2střevo
putóg bhánjitrnice
putóg dubhjelito
sm4abairříkání
racsm4rock
rac-ceolrocková hudba
rachtsm3pl rachtannanával, vzplanutí
raidiósm4rádio
ramharadjtlustý, těžký, s nadváhou
rangsm3pl rangannatřída, řadarango
rássm3gen ráiszávod
ráthsm3kruhová pevnost
sf4pl réannadoba, věk, měsíc (těleso)
réabvtrhat, rvát, strhnout, rozbít
réaltasf4pl réaltaíhvězda, hvězdička, celebrita
réamhfhocalsm1předložka
réasúntaadjrozumný
réidhadjpřipravený, klidný, vyrovnaný, uvolněný, hotový
reiligsf2hřbitov
reosm4mráz
sm4pl ríthekrálre
rincesm4tanec (tradiční irský)
rinnevdéan
ríomhairesm4počítač
ríomhphostsm1postelektronické pošta
ríssf2rýžeriso
rísínsm4pl rísínírozinka
rithsm3gen reatha, pl ritíběh
rithimsf2rytmusritmo
ródhaoradjdaorpříliš drahé
ródheacairpříliš obtížný
ródheaspříliš hezký, příliš milý
roghasf4výběr, volba
rogha is toghavyber to nejlepší
róghearrpříliš krátký
roghnaighvvybrat, sebrat
roimhpronpřed, do (časově)
roimhepp
adv
roimhpřed ním
dříve
roimhe sinpředtím
roimpipproimhpřed ní
roinnvrozdělit, rozdat
roinnt (+ gen)sf2pl ranntadíl, podíl, několik, něco
romhaibhpproimhpřed vámi
romhainnpproimhpřed námi
romhampproimhpřede mnou
romhatpproimhpřed tebou
rompupproimhpřed nimi
rotharsm1jízdní kolo
róthepříliš horký
róthuirseachadjpříliš unavený
ruaadjčervený, rusovlasý
rudsm3pl rudaívěc, předmět
rud beagtrochu
rugbeir
rugadhvbeir
rugamarvbeir
rugbaísm4rugby
rúnsm1tajemství, úmysl
rúnaísm4sekretář(ka)
sapron+artiv, do (s urč. členem)
sa bhailebailedoma
sábhsm1pila
sabháilv
sf3
chránit, zachránit
záchrana
salvare
sacarsm1fotbal
sagartsm1knězsacerdote
saibhirsm4
adj
pl saibhre
boháč
bohatý, zámožný
sáilesm4slaná voda, mořská voda, moře, slaný nálev
saineolaísm4specialista, odborník, znalec
salachadjšpinavý
salannsm1sůlsale
salladvtam, přes, na druhou stranu
Samhainsf3listopad
samhradhsm1pl samhraíléto
samplasm4vzorek, ukázka, příkladesempio
sanpron+artiv, do (s urč. Členem, před samohláskou)
saoiresf4dovolená, prázdniny
saoirsesf4svoboda
saolsm1pl saoltaživot, svět, doba životasecolo
saoradjsvobodný, volný, levný, zadarmo
saor in aiscebezplatný
saorbriatharsm1autonomní sloveso
sástaadjspokojený, potěšený, ochotný, příhodný
Satharnsm1sobota
scaitheamhsm1pl scaitíchvíle, doba
scaitíscaitheamhněkdy
scannánsm1film, membrána
scáthsm3pl scáthannastín
scáth báistídeštník
scáth fearthainnedeštník
scéalsm1pl scéaltapříběh, zpráva, novinka
sceitimínís(pl)vzrušení, rozechvění, nadšení
sciobthaadjrychlý, okamžitý
scoilsf2pl scoileannaškolascuola
scoláiresm4žák, učenec
scolbsm1mušle, odštěpek, (nástroj na) pokládání došků
scórnumdvacet
scornachsf2krk (zevnitř), hrdlo
scréachv
sf2
křičet
křik
screadv
sf3

screadanna
křičet
křik
scríbhneoireachtsf3písmo, rukopis, psaní
scríobadhsmgen scríobthaškrábání, hrabání, rýpání
scríobhv
sm3

gen scríofa
psát, napsat
písmo, rukopis
scrivere
scríofascríobhpísemný, napsaný, písemně
scrúdúsmpl scrúdúithezkouškascrutinio
pronon, ono, to
numšest
seachasprepvedle, kromě, s výjimkou, jiný než, jakož i
seachtnumsedm
seachtainsf2pl seachtainí, seachtanetýden
seachtarnumsedm osob
seachtónumsedmdesát
seachtúnumsedmý
seadógsf2grapefruit
sealsm3doba, chvíle, střídání
seamrógsf2jetel (trojlístek)
seansm4
adj
pl seana
předek, senior
starý
seanbheansfgen seanmhná, pl seanmhná, gen pl seanbhanbeanstařena
seanfhocalsm1focalpřísloví, pořekadlo
seanscannánstarý film
seasamhsm1stání, stav, stanovisko, postoj
seascanumšedesát
séasúrsm1sezóna, ovhucení
seilidesm4hlemýžď, slimák
seinnvhrát hudbu
séipéalsm1kaplecappella
seiseanpronon
seisearnumšest osob
seoprontento
seo caiteminulý
seoladhsmgen seolta, pl seoltaíadresa
seoltóireachtsf3plachtění
seomrasm4místnostcamera
séúnumšestý
siadprononi
siaradvna západ, nazpátek
sicínsm4kuře
sílvmyslet, domnívat se
silínsm4třešeň
sinprontamten
síneadhsm1pl síntíprodloužení, protažení, čárka (přízvuk)
siocv
sm3

gen seaca
mrznout, tuhnout
mráz
síocháinsf3mír
siollabassm1sylabus, osnova
siombalsf2symbolsimbolo
siopasm4obchod, prodejna
siopa leabharknihkupectví
síosadvdolů
siúcrasm4cukrzucchero
siúlsm1pl siúltachůze, chod, krok, procházka, cesta, cestování
slaghdánsm1nachlazení
sláintesf4zdraví
slánsm1
adj
pl slánarozloučení, zdravý člověk
bezpečný, zdravý, celý, nepoškozený, dokonalý
slatsf2pl slait, slatayard
slísf4pl slitecesta, způsob
slí bheathaobživa, živobytí, celoživotní kariéra, povolání
sliabhsmgen sléibhe, pl sléibhtehora
sliochtsm3gen sleachta, pl sleachtapotomek, výňatek, úryvek, výtah, odstavec
slisínsm4pl slisíníplátek slaniny
slogvspolknout
sloinnesm4příjmení
smaoineamhsm1pl smaoitemyšlenka, nápad, úvaha
smaoinighvmyslet, přemýšlet, uvažovat, počítat s
smóilín(malý) drozd
snapron+artiv, do (s urč. Členem, v množném čísle)
sna fuílleachafuílleachkocovina
snag breacsm3straka
snámhsm3plavání
sneachtasm4sníh
sochraidsf2pohřeb, pohřební průvod
soiliresm4celer
soiradvna východ
solassm1pl soilsesvětlo, osvětlení, záře, signální světlosole
sonaadjšťastný
sorcassm1cirkus
sossm3pl sosannapřestávka, oddych
spássm1pl spásannaprostor, vesmír
spéaclaísm4 plbrýle
spéirsf2pl spéarthaobloha
spideogsf2červenka
spionáistesm4špenátspinaci
splancv
sf2

pl splancacha
zářit, jiskřit
jiskra, blesk, vzplanutí
spórtsm1sport, zábava
spraoism4pl spraíonnalegrace, zábava
sráidsf2ulicestrada
sráidbhailesm4pl sráidbhailtevíska, vesnice
srannvfrkat, funět, chrápat
srlagus ar aileatd.
sroichvdosáhnout, dostat se do (místa určení)
srónsf2nos
stadsm4
v
pl stadanna
zastavení, zastávka, přestávka, koktání
zastavit
staighresm4schody, schodiště, poschodí
stailsf2pl staileannahřebec
stailcsf2pl stailceannastávka
stairsf2pl starthahistorie, dějiny, příběhstoria
stánadhsm1zírání
stéigsf2pl stéigeachasteak
stiúirv
sf
řídit, směřovat
kormidlo, řízení
stobhachsm1dušené maso
stoirmsf2pl stoirmeachabouře
stórsm1pl stórthazásoba, fond, bohatství, poklad, sbírka, sklad
sm4pl súnnašťávasugo
sf4pl súthabobule (lesní plod)
sú craobhmalina
sú oráistepomerančová šťáva
sú talúnjahoda
sú torthaíovocná šťáva
suasadvnahoru
subhsf2zavařenina
súgradhsmgen súgarthahraní si, hra
suísm4pl suíonnasezení, zasedání
súilsf2gen súile, pl súile, gen pl súloko, naděje, očekávánísole
suimiúiladjzajímavý
v
tabhairvtp thug, sv tabhairtdát, poskytnout, vynášet, strávit, vést boj
tábhairnesm4hospoda, krčma, lokáltaverna
tábhairneoirsm3hostinský
tabhairtsf3gen tabharthatabhairposkytnutí, dodávka, služba
tadadada
taesm4čaj, lehké večení jídlote
taephotasm4čajový šálek
tagaimvtar
tagannvtar
taighdesm4výzkum, hledání
táimv
taistealsm1cestování
taithísf4zkušenost
taitinvužít si, líbit se, zářit
taitneamhsm1potěšení, jas, záře, požitek
talamhsf
sm1
gen talún, pl tailte
gen talaimh, pl tailte
země, zem, půda, terén
tamallsm1chvíle, doba, časový interval
tanaíadjtenký
tánaistesm4místopředseda vlády, zástupce velitele, prostředníček
taobhsm1pl taobhannastrana, bok, hledisko
taoiseachsm1pl taoisighvůdce, náčelník, předseda vlády
tapasm4
adj
pohotovost
rychlý
tarvtp tháinig, sv teachtpřijít, přihodit se, nastat
tar éispo (časově)
tar éis tamaillpo chvíli
tar isteachvstupte
tarlaighvudát se, stát se, přihodit se
tarlúsmdění, příhoda, událost
tarraingvtáhnout, vytáhnout, točit pivo
tartsm3žízeň
tascsm1pl tascannaúkol, příležitostná práce
teadjhorký, teplý, dychtivý, vřelýtiepido
teachsmgen tí, dat tigh, pl tithedům
teach beagdomek
teach gloineskleník
teach tábhairnehospoda
teachtsm3tarpříchod
teachtaireachtsf3zpráva, poselství
téacssm4pl téacsannatext
teaglachsm1členové domácnosti, rodinní příslušníci
teangasf4pl teangachajazyk, řeč
teangeolaíochtsf3lingvistika
teassm3teplo
teidealsm1název, titul, titulektitolo
téighvtp chuaighjít
teilesf4limetka
téipsf2
sf2
v

pl téipeanna
nezdar, neúspěch
páska
neuspět
tháinigvtar
thairainnpptharpřes nás
thairispptharpřes něho
thairstipptharpřes ní
thalladvtam, za, na druhé straně
tharpronpřes, nad, za
thar sáilepřes moře
tharampptharpřese mne
tharatpptharpřes tebe
tharbhsm1býk
thariabhpptharpřes vás
tharstupptharpřes něho
thartadv, prepkolem, asi, přibližně, okolo
thíosadvpod, dole, níže
thíos seal agus thuas sealjednou dole, jednou nahoře; střídavě
thuasadvnad, nahoře
thugvtabhair
tiarnasm4pán, ělechtic
Tiarnasm4pán Bůh
timpealladv, prepkolem
timpistesf4nehoda
tinesf4pl tinteoheň
tinnadjnemocný, bolavý
tinneassm1bolení, choroba, nemoc
tinneas cinnbolení hlavy
tinteánsm1krb, ohniště
tintreachsf2blesk
tírsf2pl tíorthazeměterra
tirimadjsuchý
titvpadat
tobarsm1pl toibreachastudna, pramen
tógvzvednout, vzít, postavit
togha agus roghavyber to nejlepší
tógthaadjnabuzený, rozechvělý, vzrušený, rozrušený
tógtha ópřevzatý z
toicesf4bohatství
toilsf3vůle, přání,
tóinsf3pl tóineannazadní strana, zadek, zadnice, prdel
tóirsf3pl tóireachahon, honba, pronásledování
toirneachsf2hrom
tonnsf2dat toinn, pl tonnta, gen pl tonnvlna
toradhsm1pl torthaívýsledek, plod, ovoce
tóraíochtsf3hledání, lov, hon
torannsm1hluk
torthaítoradhovoce, plody
tosaighvzačít
tosnaightosaigh
tostsm3mlčení, odmlka
trásf4pl tránnapláž, břeh mělčina
traidisiúnsm1tradicetradizione
traidisiúntaadjtradiční
trasnaprep, advnapříč, přes
trátasm4rajské jablko
tráthnónasm4pl tráthnóntaodpoledne, večer
treodóireachtsf3orientační běh
treoirsfgen treorach, pl treorachapokyn, navádění, směr, směrnice, ukazatel
treoiruimhirindex
trípronskrze, prostřednictvím
trínumtři
tríbhpptrívámi
trídpptríjím
trínnpptrínámi
trinsesm4příkop
tríochanumtřicet
tríompptrímnou
Tríonóidsf2Sv. Trojice
tríotpptrítebou
tríothupptríjimi
tríthipptrí
triúnumtřetí
triúrnumtři osoby
troighsf2pl troithe, troighstopa (míra), noha
truasf4lítost, soucittrauma
pronty
tuairimsf2mínění, názor
tuairiscsf2zpráva, informace
tuaisceartsm1sever
tuarsm1pl tuarthaznamení, věštba
tuar ceathacithduha
tuathsf2pl tuaithevenkov, laici, území
tugaimvtabhair
tuigvrozumět, pochopit
tuige ?cad, chuigek čemu ?
tuilesf4pl tuiltezáplava, příval
tuilleadhsm1větší množství, přídavek, navíc, extra
tuinnínsm4tuňák
tuirsesf4únava
tuirseachadjunavený
túisceadv, adjdříve, dřívější, první
tuiscintsf3pl tuisceannapochopení, chápání, porozumění
tuismitheoirsm3rodič
tulachsm1kopec, kupa
turassm1výlet, cesta, zájezd, výprava, pouť
tússm1začátek
uachtarsm1smetana, vrchol, president
uafásachadjstrašný, děsný, hrozný
uaibhppóod vás
uaidhppóod něho
uaighsf2pl uaigheannahrob
uaigneachadjosamělý, strašidelný
uaigneassm1samota, osamělost, izolace
uaimppóode mne
uaimhsf2pl uaimheannaumělá jeskyně, hrobka
uainnppóod nás
uairsf2pl uaireanta, uairehodina, příležitost (kolikrát, pokolikáté)ora
uaireantauairněkdy
uaitppóod tebe
uaithippóod ní
ualachsm1pl ualaínáklad, břemeno, zátěž
uasalsm1
adj
pl uaislešlechtic, urozený člověk
vznešený, nádherný, vzácný, ušlechtilý
uathuppóod nich
ubhsf2pl uibheacha, uibhevejceuovo
ubhthoradhsm1lilek
údarsm1autor, původautore
uibheagánsm1omeleta
uibheagán beacánomeleta s houbami
uileadj
adv
každý
zcela
uimeppumkolem něho
uimhirsfgen uimhreach, pl uimhreachačíslonumero
uimpippumkolem ní
uirlissf2nástroj, hudební nástroj
uirlis ceoilhudební nástroj
uirthipparna ní
uiscesm4voda
uisce beathawhiskey
úllsm1pl úllajablko
ullmhaighvsv ullmhúpřipravit, určit
ullmhúsmullmhaighpříprava
umprono, v (časově), kolem
umaibhppumkolem vás
umainnppumkolem nás
umamppumkolem mne
umatppumkolem tebe
umhasm4měď, bronz
umpuppumkolem nich
uncailsm4strýc
úrscéalsm1pl úrscéaltaromán
úrscéalaísm4romanopisec
úsáidsf2užitek, použití