CÚPLA FOCAL
FOCLÓIR GAEILGE - SEICIS IRSKO-ČESKÝ SLOVNÍK
gaeilge * gaeilge * gaeilge * gaeilge * gaeilge * gaeilge * gaeilge * gaeilge * gaeilge * gaeilge * gaeilge * gaeilge
jazyky pralesní irské stránky
gaeilge * gaeilge * gaeilge * gaeilge * gaeilge * gaeilge * gaeilge * gaeilge * gaeilge * gaeilge * gaeilge * gaeilge
úvod a odkazy   A   B   C   D   E   F   G   (H)   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U