(poslední aktualizace 14.08.2011)
orientační běh * orientační běh * orientační běh * orientační běh * orientační běh * orientační běh * orientační běh
O-MAPY
orientační běh * orientační běh * orientační běh * orientační běh * orientační běh * orientační běh * orientační běh

SVAZY, SDRUŽENÍ

International Orienteering Federation

International Rogaining Federation

Český svaz orientačních sportů

Orientační běh

Lyžařský orientační běh

Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu

RŮZNÉ

Centrum historie orientačního běhu

Scientific Journal of Orienteering O-Wiki
Na této stránce níže:

Na stránkách Českého svazu orientačního běhu je ABC orientačního běhu od Pavla Žemlíka a Petra Hraničky (Gob & Rysák), jehož součástí je tato definice:

Orientační běh (zkratka OB) je moderní sportovní odvětví vytrvalostního charakteru, při němž je nutno se správně a rychle orientovat v neznámém terénu. Při závodě se hledají kontrolní stanoviště (kontroly) ve stanoveném pořadí a v nejkratším možném čase. Cestu mezi kontrolami si každý volí podle vlastní úvahy za pomoci mapy, buzoly a stručného popisu kontrol. O úspěchu v závodě rozhoduje tedy správná orientace a rychlý běh.

Já to vidím přibližně takto:
ORIENTAČNÍ SPORTY - INFO PRO ZAČÁTEČNÍKY
Co všechno se pod heslem „orientační sport“ skrývá?
(PĚŠÍ) ORIENTAČNÍ BĚH (OB)
Závod spočívá v absolvování kontrol (zpravidla v předepsaném pořadí) v co nejkratším čase s použitím mapy a buzoly. Trať je zakreslena do speciální mapy pro OB v měřítku 1 : 15 000 nebo 1 : 10 000. Vtip je v tom zvolit vždycky optimální variantu postupu mezi kontrolami a minimalizovat chyby.
LYŽAŘSKÝ ORIENTAČNÍ BĚH (LOB)
Závodníci běhají na běžeckých lyžích (nebo je alespoň nesou) v husté síti stop upravených pro bruslení, klasický styl nebo oboje. LOB je orientačně méně náročný než pěší OB. I tak by ovšem měla trať nabízet volbu alespoň ze dvou různých postupů mezi dvěma kontrolami.
MTBO – ZÁVODY NA HORSKÝCH KOLECH
Závodníci jezdí na horských kolech po vyznačených komunikacích (nebo přenášejí kolo terénem). Také tento sport je orientačně méně náročný.
HORSKÝ ORIENTAČNÍ BĚH
Připomíná dávné počátky orientačního běhu. Běhá se ve dvojicích na dlouhých tratích na mapách 1 : 50 000. Závody jsou dvouetapové (ve dvou dnech).
SPORTOVNÍ TREKKING
Podobný jako horský oerientační běh, ale absolvuje se s povinným vybavením na přenocování v horách.
ROGAINING
Závod dvojic (nebo až pětičlenných skupin) na mapě 1 : 50 000. Během 24 hodin je třeba absolvovat co nejvíce kontrol (v libovolném pořadí).
SPRINT – PARKOVÝ A MĚSTSKÝ OB
Běhá se v parcích a historických centrech měst na mapách ve velmi velkých měřítcích, za značné pozornosti čumilů, médií – a sponsorů. Bohužel je účast na těchto závodech často omezena.
TRAIL-O – ZÁVODY PRO VOZÍČKÁŘE
Orientační závody, kde mohou handicapovaní závodit mezi sebou, případně i se zdravými. Rozhodující zde není rychlost pohybu, nýbrž správnost a rychlost identifikace kontroly odpovídající popisu. Tyto závody nejsou u nás bohužel příliš časté.
RADIOVÝ ORIENTAČNÍ BĚH
Závod spočívá v absolvování kontrol, které v mapě zakresleny nejsou, v co nejkratším čase. Kontroly střídavě vysílají a závodník vybavený přijímačem musí kontrolu během jejího vysílání zaměřit tak, aby ji v terénu našel.
CO MÁTE VĚDĚT PŘED PRVNÍM ZÁVODEM
Mapa – velké měřítko: jeden centimetr na mapě znamená jen 150 nebo 100 metrů v terénu.
Barvy – žlutá znamená otevřené plochy, bílá průběžný les, zelená obtížně průchodný les.
Buzola – pro začátek stačí používat k orientaci mapy.
Popisy kontrol – číselný kód slouží k identifikaci kontroly, pro popis objektu kontroly se používají speciální značky, ale nemusíte se bát – pro začátek je umět nepotřebujete.
Ražení – k ověření průchodu kontrolou se používá identifikační čip; je možné si jej před závodem vypůjčit.
Výstroj – lehké prodyšné oblečení a boty do terénu.
ORIENTOVAT SE VE SVĚTĚ
Nejen u nás se závodí v orientačním běhu, a tak se někteří z nás už vedle našich lesů, vod a strání důvěrně seznámili se severskými lesy Skandinávie (kolébky našeho sportu), s písečnými dunami na pořeží Baltu a Severního moře, s úbočími švýcarských Alp i náhorními planinami Dolomit, s krasem ve Slovinsku i na jihovýchodním Slovensku, s maďarskou pustou, s divokými loukami na západě Irska a s řadou jiných zajímavých terénů. Nabídka závodů v blízké i daleké cizině je rok od roku bohatší.

MAPY

IOF Map Commission

ISOM polyglot

OCAD

Arcdata Praha

Atlas orientačních map České republiky

Mapový server ČSOB

Český archiv a databáze map

Vyhledávání v archivu map

Tvorba map pro OB od Zdeňka Lenharta

group O-Map

Geoportál ČEU

OZNAČOVÁNÍ A MĚŘENÍ ČASU

SPORTident

Emit EPT

DRUŽICOVÁ NAVIGACE

Galileo

GPS

SW

Orienteering Organiser (OORG)

OB 2000

Sport Software online


top

Přebor škol v orientačním běhu


natura e sport chiamano scuola
(Itálie; "Příroda a sport volají školu"; italsky)
Projekt, který spočívá v seznámení se s OB v kombinaci s výukou životního prostředí, je formulován:
  • prostřednictvím didaktických programů členěných do různých fází
  • ve školním prostředí (střediskové školy v regionech, okresech nebo jinak vymezených oblastech poskytují didaktickou, metodickou a organizační podporu ostatním školám)
  • s aktivitami v přírodě
  • pomocí kursů odborné přípravy a doškolování
  • s příklady o-sportu i o-her a se stránkami věnovanými vzdělávání v oboru životního prostředí.

sCOOL
(Švýcarsko; akronym zahrnuje školu, Švýcarsko a OB; německy, ve zkrácené verzi francouzsky a italsky)
Dlouhodobý projekt SOLV nabízí klubům OB platformu, aby se mohly zapojit atraktivními akcemi do získávání dorostu a propagace, a školám shání partnerskou spolupráci s kluby OB.


Schulsportoffensive Orientierungslauf
(Rakousko; "Školní sportovní ofenziva OB"; německy)
Projekt počítá s tím, že každá větší škola by měla mít k dispozici svou mapu (plán areálu, katastrální plán, základní mapa obce, mapa pro OB).


Schul-Orientierungslauf in Deutschland
(Německo; "Školní OB v Německu"; německy)
Jsou uvedeny odkazy na stránky školního OB v některých spolkových zemích.


Schul-OL in Bayern
(Bavorsko; "Školní OB v Bavorsku"; německy)
Projekt je řízen "Učitelským týmem OB" (Lehrteam Orientierungslauf Bayern), který se stará o rozvoj komplexu OB a školy, zajišťuje odbornou přípravu a doškolování učitelů a s pomocí ostatních zúčastněných pořádá školní závody. V každé ze sedmi částí Bavorska je jeden nebo několik partnerů, na které je možno se obracet s dotazy a problémy z oblasti OB a školy.


Jugend trainiert für Olympia
(Hessensko; "Mládež trénuje na Olympijské hry"; německy)
V Hessensku je OB součástí programu školních sportovních závodů. Pro každý tým bodují čtyři nejlepší časy dosažené v kategoriích rozdělených podle věku a pohlaví.


Šolski orientacijski tek
(Slovinsko; "Školní orientační běh"; slovinsky)Irish Orienteering Schools Group
(Irsko; "Školská skupina irského orientačního běhu"; anglicky)International Sport School Federation: Orienteering
(Mezinárodní školní sportovní federace: orientační běh; anglicky, francouzsky, německy)