záložky zapomenuté, zrazené a ztracené

(poslední aktualizace 07.07.'131)
...aneb co se jinam nevešlo...
Můj nejoblíbenější...
Moje nejoblíbenější...
Moji nejoblíbenější...
...architekt MARIO BOTTA

Italsky mluvící kanton Ticino je kraj v mnoha ohledech výjimečný. Vysoké hory tu sestupují ke klidné horizontále velkých jezer a otvírají se jižnímu slunci. Italská elegance se tu mísí se střídmým a uspořádaným švýcarským luxusem. A to všechno jakoby se odráželo v díle architekta Maria Botty z Lugana...
...cestovka CK GEOPS

Zaveze vás do míst, která byste sami těžko objevili, ukáže krásy přírody, historické památky i malebné a pohostinné vesničky. To vše doprovází zasvěcený výklad profesionálních geografů. A hlavně vám připomene, že nepoznané krásy jsou často hodně blízko...
...romanopisec MILAN KUNDERA

Odkaz ukazuje na heslo Milan Kundera na francouzsé wikipedii. MK totiž trvá na tom, že romanopisec se vyjadřuje jenom prostřednictvím svých autorizovaných děl, takže žádnou oficiální stránku nemá (a neoficiální nejspíš taky ne). V románech přitom neodpovídá na otázky, které tvoří "pěnu dní", leč naopak se sám ptá na věci, které považuje za důležité. Od svého původního obdivu ke knížeti Vančurovi se postupně svým způsobem distancoval, hlavně když název Umění románu "odňal" své disertační práci věnované právě Vančurovi a použil jej pro knihu esejů. Dá se mu vůbec porozumět? Kunderův jazyk je dost jednoduchý, přesný, výstižný a srozumitelný (což je možná jednou z příčin jeho poměrně široké popularity a ohlasu). Na otázku, zda musí čtenář románu Žert znát situaci v Československu v polovině 20. století, odpověděl v tom smyslu, že vše, co je třeba znát, je v románu samotném. "Návod k použití" jeho díla můžeme hledat v díle samém. V esejích nejen podává svůj výklad vývoje evropského románu, ale boří i rozdělení žánrů (takže pozdější eseje už jsou do románů přímo začleněny) a odmítá i imperativ skutečné možnosti, že děj proběhl jak popsáno (čeština mi tu neskýtá možnost vyjádřit rozdíl mezi francouzskými slovy vraisemblance a probabilité, ale míněno je to první z nich). Klíčem k výkladu románů pak mohou být jeho klíčová slova, která jsou vysvětlena v Umění románu (73 slov). Před překladem vlastních novějších děl do češtiny dává z pochopitelných důvodů (čas je vždycky omezený) přednost nové tvorbě, takže radím: naučte se francouzsky alespoň číst...
...slinty LUHY

Nezkrotný, strhující a pustošivý rusovlasý živel, který unáší všechno a všechny (tedy skoro), po sobě překvapivě zanechává pestrobarevné střípky...